Burs Şartları

Burs Şartları

NKÜ Öğrencilerini Destekleme Derneğinin, üniversitemiz öğrencilerine burs verme şartları:

 • T.C. vatandaşı olmak

 • Maddi imkandan mahrum olmak:

  Maddi varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak.

 • Başarı koşulları:
  Yüksek öğretime yeni kayıt yaptıranlar için: Kazandığı bölüm giriş puan sırasına göre ilk on içinde olmak,
  Ara sınıflarda öğrenim görenler için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4.0 üzerinden en az 2.5 olmalıdır.

 • Diğer koşullar:

  İkinci öğretim, açık öğretim, uzaktan eğitim, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıfında okuyanlar, evliler ve 25 yaşından büyükler ve aynı aileden aynı anda ikinci bir kardeş burslarımızdan yararlanamaz.

Öğrencilerimiz, NKÜ öğrenci destekleme derneği burs başvuru formlarını   www.nkuogrder.org   adresinden indirip, doldurarak her birimin öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.


NKÜOĞRDER Başkanı
Prof. Dr. Gülen ÖZDEMİR