Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

  • Yönetim Kurulu Asil Üyeliği

Başkan
Prof. Dr. Gülen ÖZDEMİR
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yasemin ORAMAN
Sekreter
Prof. Dr. Tuğba KİPER
Sayman
Doç. Dr. Serbülent YILDIRIM
Üye
Dr. Öğr. Üyesi N. Desen KÖYCÜ

  • Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

Yedek Üye
Prof. Dr. İsmail YILMAZ
Yedek Üye
Prof. Dr. Füsun KOÇ
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihal KILINÇ
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu BOYRAZ

  • Denetleme Kurulu Asil Üyeliği

Başkan
Prof. Dr. A. Canan SAĞLAM
Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Figen DAĞLIOĞLU
Asil Üye
Öğr. Gör. Dr. Funda ER ÜLKER

  • Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği