Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

  • Yönetim Kurulu Asil Üyeliği

Başkan
Prof. Dr. Serbülent YILDIRIM
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. İsmail YILMAZ
Sekreter
Prof. Dr. Tuğba KİPER
Sayman
Prof. Dr. Fisun KOÇ
Üye
Öğr. Gör. Dr. Funda ER ÜLKER

  • Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği

Yedek Üye
Prof. Dr. Canan SAĞLAM
Yedek Üye
Prof. Dr. Yasemin ORMAN
Yedek Üye
Prof. Dr. Gülen ÖZDEMİR
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Desen KÖYCÜ
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Seviye YAVER

  • Denetleme Kurulu Asil Üyeliği

Başkan
Prof. Dr. Ersin ŞAMLI
Asil Üye
Prof. Dr. Ümit GEÇGEL
Asil Üye
Doç. Dr. Duygu BOYRAZ

  • Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği

Yedek Üye
Prof. Dr. Mustafa MİRİK
Yedek Üye
Prof. Dr. Tuncay GÜMÜŞ
Yedek Üye
Dr. Öğr. Üyesi Figen DAĞLIOĞLU